Logo

Généalogische Wijzer Internet


English version


Version Française


Hulp Nodig

Laatste aanpassing : 01-01-1998

Links :
| Onthaall | E-mail |


 

Enkel de belangrijkste paginas zijn vertaald.
(Je kan die paginas herkennen aan de vlaggetjes, zoals op deze pagina linksboven.. Je kan erop klikken om van taal te veranderen.)

Al de andere paginas zijn op dezelfde wijze georganiseerd, en het volstaat de enkele tips hieronder te lezen :

1ste deel :

USA Liste des pages personnelles

Toont de vlag van het land, alsook de rubrieken die je kan kiezen voor je opzoekingen.
Er bestaan verschillende rubrieken :


2de deel :

Dernière modification : 02-01-1998

Toont de datum van de laaste update.

3de deel :

Liens :
| Accueil | Ajouter | Pays | Rechercher | Logos | E-mail |

Toont de verschillende paginas die je kan raadplegen :


4de deel :

Repère :
| Carte géographique |

Op sommige paginas kan je een landkaart raadplegen.

5de deel :

Etats :

Alabama

Alabama (AL)
Alabama

Montana

Montana (MT)
Montana

De sites zijn verzameld per land (zoals hier de V.S.), per provincie of per streek.
Om het gewenste onderzoek te voeren, volstaat het op de betrokken vlag te klikken.
Je vindt twee verschillende aanduidingen :

Betekent dat er sites geregistreerd zijn,
Betekent dat er nog geen sites beschikbaar zijn.

6de deel :

Aimeriez-vous recevoir un e-mail à chaque fois que cette page est mise à jour ?
Would you like to receive e-mail whenever this page is updated ?
Entrez votre adresse e-mail complète et appuyer sur le bouton d'enregistrement.
Enter your complete e-mail address and press the Register button.
Utilisez le bouton RETOUR de votre navigateur pour revenir à cette page.
Use your browser's BACK button to return to this page.Je kan op de hoogte gehouden worden van ieder wijziging van iedere pagina door je e-mail adres in te vullen in de zone die hiervoor voorzien is beneden elke pagina.

In dat geval krijg je toegang tot een formulier (in het engels) waar de meest veeleisenden onder jullie de informatie kunnen aangeven die ze wensen. (Je kan ook de default-parameters laten staan ("default"), het werkt eveneens zeer goed...)

De ganse ploeg van l'AGI wenst je
een vruchtbare zoektocht !